Ważne daty

Wydział Podstaw Techniki
zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach

studia stacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I i II stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

studia niestacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I i II stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

------------------------------------------------------------------

URUCHOMIONY ZOSTAŁ DODATKOWY NABÓR
NA STUDIA STACJONARNE

Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów
stacjonarnych  II stopnia 
na semestr letni roku akademickiego 2019/2020

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów

 • studia stacjonarne I tura 2.12.2019-31.01.2020
 • studia stacjonarne II tura 3.02.2020-15.02.2020

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 • studia stacjonarne I tura 2.12.2019-31.01.2020
 • studia stacjonarne II tura 3.02.2020-15.02.2020

3. Wprowadzenie do systemu wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

 • studia stacjonarne I tura 2.12.2019-31.01.2020
 • studia stacjonarne II tura 3.02.2020-15.02.2020

4. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

 • studia stacjonarne I tura - do 3.02.2020
 • studia stacjonarne II tura - do 17.02.2020

5. Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy posiadają w systemie ERK status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku studiów powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów. 

 • 7.02.2020 w godz. 12.00 - 14.00, Ox3
 • 19.02.2020 w godz. 12.00 - 14.00, Ox3
 • 20.02.2020 w godz. 12.00 - 14.00, Ox3
 • w sprawach pilnych prosimy kontaktować się z Dziekanatem Wydziału Podstaw Techniki
  pokój Ox6, tel. 81 538 45 41 lub 81 538 47 05

Uwaga!!!

Kandydaci na studia, którzy są już zarejestrowani w systemie ERK oraz posiadają status zakwalifikowany do przyjęcia proszeni są o dostarczenie wymaganych dokumentów w wyżej wymienionym terminie.

------------------------------------------------------------------