Ważne daty

Wydział Podstaw Techniki
zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach

studia stacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

studia niestacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

------------------------------------------------------------------


Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów

 • studia stacjonarne 25.07-15.09.2019
 • studia niestacjonarne  22.07-15.09.2019

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 • studia stacjonarne - 25.07-15.09.2019
 • studia niestacjonarne - 22.07-15.09.2019

3. Wprowadzenie do systemu wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

 • studia stacjonarne -  do 15.09.2019
 • studia niestacjonarne - do 15.09.2019

4. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

 • studia stacjonarne - do 17.09.2019 (do godz. 12:00)
 • studia niestacjonarne - do 17.09.2019 (do godz. 12:00)

5. Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy posiadają w systemie ERK status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku studiów powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów. 

 • studia stacjonarne i niestacjonarne od 18.09.2019 do 20.09.2019
 • 18.09.2019 (środa)       godz. 10.00 - 14.00
 • 19.09.2019 (czwartek) godz. 12.00 - 14.00
 • 20.09.2019 (piątek)     godz. 10.00 - 13.00
 • w sprawach pilnych prosimy kontaktować się z Dziekanatem Wydziału Podstaw Techniki
  pokój Ox6, tel. 81 538 45 41 lub 81 538 47 05

Uwaga!!!

Kandydaci na studia, którzy są już zarejestrowani w systemie ERK oraz posiadają status zakwalifikowany do przyjęcia proszeni są o dostarczenie wymaganych dokumentów w wyżej wymienionym terminie.

------------------------------------------------------------------