Ważne daty

Wydział Podstaw Techniki
zaprasza na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
na kierunkach

studia stacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

studia niestacjonarne

 • Edukacja techniczno-informatyczna - studia inżynierskie I stopnia
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia inżynierskie I stopnia
 • Matematyka - studia I stopnia (nowość od roku akademickiego 2016/2017 - studia inżynierskie I stopnia 
  o profilu praktycznym)
 • Matematyka - studia II stopnia (nowość od roku akademickiego 2017/2018 - studia magisterskie o profilu praktycznym kończące się uzyskaniem przez absolwentów tytułu MAGISTRA INŻYNIERA)

------------------------------------------------------------------


Terminarz czynności rekrutacyjnych na pierwszy rok studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia 
w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

1. Elektroniczna rejestracja kandydatów

 • studia stacjonarne 10.07-17.07.2019
 • studia niestacjonarne  20.05-17.07.2019

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 • studia stacjonarne - 10.07-17.07.2019
 • studia niestacjonarne - 20.05-17.07.2019

3. Wprowadzenie do systemu wyników będących podstawą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

 • studia stacjonarne -  do 17.07.2019
 • studia niestacjonarne - do 17.07.2019

4. Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego (przekazanie informacji na indywidualne konta kandydata poprzez system ERK)

 • studia stacjonarne - na bieżąco
 • studia niestacjonarne - do 19.07.2019 (do godz. 14:00)

5. Przyjmowanie dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Kandydaci, którzy posiadają w systemie ERK status zakwalifikowany do przyjęcia na wybranym kierunku studiów powinni złożyć komplet wymaganych dokumentów. 

 • studia stacjonarne i niestacjonarne od 19.07.2019 do 24.07.2019 
 • 19.07 (piątek) godz. 10-12 sala Ox 3
 • 22.07 (poniedziałek)  godz. 12-15 sala Ox 3
 • 23.07 (wtorek) godz. 12-14 sala Ox 3
 • 24.07 (środa) godz. 10-12 sala Ox 3

Uwaga!!!

Kandydaci na studia, którzy są już zarejestrowani w systemie ERK oraz posiadają status zakwalifikowany do przyjęcia proszeni są o dostarczenie wymaganych dokumentów w wyżej wymienionym terminie.

------------------------------------------------------------------