Wyniki rekrutacji

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 
W WYDZIALE PODSTAW TECHNIKI

Lista osób zakwalifikowanychOsoby posiadające status "Zakwalifikowany do przyjęcia" mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - pok. 3 w terminie: do 06.02-07.02.2018 r. . w godz. 11-13

Osoby posiadające status "W toku postępowania" mogą starać się o przyjęcie na studia po uzupełnieniu danych rekrutacyjnych w systemie ERK


Lista wymaganych dokumentów na studia I i II stopnia

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie informujemy, że niedopełnienie powyższych obowiązków jest równoznaczne z rezygnacją Kandydata ze studiów

----------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT
ul. Nadbystrzycka 38
telefon: 81 53 84 517 lub 81 53 84 541
e-mail: rekrutacja.wpt{at}pollub.pl
GODZINY PRZYJĘĆ 
6-7.02.2018 r. godz. 11-13
pok. nr 3