Erasmus+

Kwalifikację studentów ubiegających się o udział w wymianie w ramach programów wymiany międzynarodowej przeprowadza Komisja Wydziałowa na podstawie dostarczonej koordynatorowi wydziałowemu przez kandydata dokumentacji..

Realizacja wyjazdów w celu realizacji części studiów lub praktyk za granicą odbywa się na podstawie regulacji uczelnianych : pobierz

Do pobrania:

Kryteria rekrutacji studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programów wymiany międzynarodowej (w tym programu Erasmus+) w roku akademickim 2019/20

Kryteria rekrutacji studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programów wymiany międzynarodowej (w tym programu Erasmus+) w roku akademickim 2018/19 

Kryteria rekrutacji studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programów wymiany międzynarodowej (w tym programu Erasmus+) w roku akademickim 2017/18 

Wyniki kwalifikacji zostaną podane kandydatom niezwłocznie po posiedzeniu Komisji w formie ustnej lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym

Skład Wydziałowej Komisji ds. kwalifikacji studentów na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programów wymiany międzynarodowej:

dr hab. Mariusz Śniadkowski, prof. PL

dr Agnieszka Gandzel 

dr Izolda Gorgol

Żaneta Syczek

Koordynatorzy Wydziałowi:

dr Agnieszka Gandzel (ds. osób wyjeżdżających) - pokój 237, 
e-mail: a.gandzel@pollub.pl
tel. tel. (81) 538-44-98

dr Izolda Gorgol (ds. osób przyjeżdżających) - pokój 18,
e-mail: i.gorgol@pollub.pl
tel. 81 538 46 27


Mobilność pracowników akceptuje
dr hab. Mariusz Śniadkowski, profesor uczelni

Szczegółowe informacje  dotyczące możliwości i zasad udziału w programach wymiany międzynarodowej można uzyskać w Biurze Kształcenia Międzynarodowego PL (hhttps://bkm2.pollub.pl/) oraz u koordynatorów wydziałowych