Kierunki studiów


WYDZIAŁ PODSTAW TECHNIKI PROWADZI KSZTAŁCENIE NA KIERUNKACH:

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA 
  • EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
  • MATEMATYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
  • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH  (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia)
  • STUDIA PODYPLOMOWE PEDAGOGICZNE
  • STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIE TECHNIKI