Koła naukowe

Koło Naukowe Matematyków „Kwaternion’’

Kim jesteśmy?
Koło naukowe ,,KWATERNION’’ zrzesza młodych, ambitnych studentów pragnących zdobyć nowe umiejętności i pogłębić swoją wiedzę z zakresu matematyki.

Co robimy?
Działalność koła skupia się na dążeniu do osiągnięcia wcześniej ustalonych celów,  m.in. organizacji konferencji naukowych, realizacji spotkań coachingowych z trenerami biznesu oraz przygotowywaniu i publikacji prac naukowych. 

Jak można dołączyć do koła KWATERNION?
Koło otwarte jest dla wszystkich studentów, którzy chcą zaangażować się w jego działalność. Zainteresowanych zapraszamy na nasze spotkania, które odbywają się w każdy czwartek o godzinie 11 w sali Ox 129 i o godzinie 12 w sali Ox 101F.

kontakt:  a.kuczmaszewska@pollub.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Naukowe AnimGRAF

Koło Grafiki Inżynierskiej i Animacji Komputerowej AnimGRAF działa przy Politechnice Lubelskiej i skierowane jest do studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania w dziedzinie grafiki inżynierskiej oraz animacji komputerowej. Działa poprzez organizację spotkań, współpracę z innymi kołami naukowymi oraz młodzieżą szkolną. Studenci doskonalą tu umiejętności pracując na programach takich jak: AutoCAD, Autodesk Inventor, 3ds Max. Z kołem można skontaktować się poprzez adres: pasnikowskamagdalena@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Naukowe "KNAPIS"

Koło Naukowe KNAPIS jest Kołem Automatyki Pomiarów i Sterowania, działającym przy Katedrze Podstaw Techniki Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej. Koło naukowe powstało pod koniec 2012r. Do życia powołała je grupa studentów Wydziału Podstaw Techniki pragnąca poszerzać zainteresowania z zakresu automatyki, programowania, pomiarów i sterowania.
W chwili obecnej w kole działa kilkanaście osób, z czego wszyscy aktywnie uczestniczą w spotkaniach oraz pracują nad bieżącymi projektami.

Strona internetowa:

www.knapis.pollub.pl

kontakt: p.krupski@pollub.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Naukowe „InfoNaBi”

Koło Naukowe zastosowań informatyki w nauce i biznesie skupia studentów z kierunku ETI oraz pokrewnych. Wspomaga przyszłych absolwentów do pracy w biznesie oraz szkolnictwie. Poprzez aktywną współpracę z przemysłowymi ośrodkami informatycznymi organizuje praktyki informatyczne w biznesie.

Celem Koła jest:

 • Rozbudzanie zainteresowań naukowych studentów;
 • Wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej;
 • Prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów;
 • Rozwijanie innych form aktywności naukowej związanej z programem naukowo-dydaktycznym realizowanym na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna;
 • Współpraca z innymi ośrodkami naukowymi;
 • Promowanie studentów oraz absolwentów Politechniki Lubelskiej;
 • Integracja środowiska studenckiego i naukowego.

Tematyką zainteresowań naukowych koła jest:

 • Wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych w biznesie;
 • Wpływ nowych technologii na efektywność kształcenia;
 • Rozwijanie form komunikacji poza personalnej;
 • Trendy w kształceniu na odległość.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Badania literaturowe określające dotychczasowe osiągnięcia technologii informatycznej w biznesie;
 • Zdalną obserwację kultury pracy w przedsiębiorstwach wykorzystujących informatykę;
 • Utworzenie serwisu informacyjnego o działalności koła w postaci witryny internetowej;
 • Aktywną pracę poprzez Internet na rzecz aktualizowania stron informacyjnych koła;
 • Popularyzację koła wśród studentów w serwisach społecznościowych;
 • Udział (praktyki) w działaniach biznesowych przedsiębiorstw wspomaganych systemami informatycznymi;
 • Penetrację przedsiębiorstw dotyczącą poznania trendów informatycznych procesów biznesowych;
 • Współpracę z firmą Microsoft w celu obsługi MSDAA i generowania kluczy do aplikacji dla pracowników i studentów Wydziału Podstaw Techniki;
 • Organizację spotkań szkoleniowych z firmami tworzącymi nowe technologie oraz z producentami oprogramowania dla biznesu;
 • Opracowywanie szkoleń wirtualnych i udział w konferencjach tematycznych;
 • Podejmowanie i prowadzenie przez członków Koła prac badawczych;
 • Współpracę z innymi podmiotami naukowymi i przemysłowymi w kraju i za granicą;
 • Organizowanie wycieczek i objazdów naukowych.

Strona internetowa:

http://ti.pollub.pl/informacje

kontakt: robert.lis@pollub.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------

Koło Naukowe Technologii Informatycznych i Multimedialnych „TeamWEB”

Koło Naukowe Technologii Informatycznych i Multimedialnych „TeamWEB” działa przy Wydziale Podstaw Techniki i zrzesza studentów chcących poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności z branży IT. W ramach działalności koła organizowane są cykliczne spotkania, na których odbywają się warsztaty oraz realizowane są zgłoszone przez członków koła projekty. Głównymi kierunkami, w których rozwijana jest działalność koła są programowanie oraz tworzenie i obróbka grafiki komputerowej, a także wykorzystywanie technologii WEB-owych do tworzenia aplikacji i stron internetowych.

Kontakt: b.buraczynska@pollub.pl

Koło Naukowe ATOS

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Bezpieczeństwa „A Team of Safety” działa przy Katedrze Podstaw Techniki, Wydziału Podstaw Techniki, Politechniki Lubelskiej. Zostało utworzone w 2017r, przez studentów Inżynierii bezpieczeństwa. Zrzesza ono studentów, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa systemów, a także bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Cele koła „AToS”:

· Rozwijanie  zainteresowań,  umiejętności oraz zapoznawanie z nowymi technologiami związanych z bezpieczeństwem: ochrony danych, informacyjnym, cyberprzestrzeni, teleinformatycznym, lotniczym, ekologicznym, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, energetycznym,  fizycznym, publicznym oraz technicznym.

· Poszerzenie wiedzy w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących dziedzin informatyki, budownictwa, elektrotechniki, ochrony środowiska, ergonomii,  prawa.

· Popularyzacja wiedzy przez organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusyjnych, wykładach, kursach, zjazdach oraz konferencjach naukowych i dydaktycznych.

kontakt: m.charlak@pollub.pl