Plany i programy studiów

EFEKTY KSZTAŁCENIA


PROGRAMY STUDIÓW DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne I stopnia 

od naboru 2017/2018

od naboru 2015/2016


PROGRAMY STUDIÓW DLA KIERUNKU EDUKACJA-TECHNICZO-INFORMATYCZNA

Studia I stopnia 

od naboru 2017/2018

studia stacjonarne

od naboru 2014/2015

studia stacjonarne

Studia II stopnia

od naboru 2018

studia stacjonarne z uprawnieniami nauczycielskimi

studia stacjonarne bez uprawnień nauczycielskich

od naboru 2017

studia stacjonarne z uprawnieniami nauczycielskimi

studia stacjonarne bez uprawnień nauczycielskich

Programy i karty (sylabusy) przedmiotów dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna są dostępne w Bibliotece Wydziałowej


PROGRAMY STUDIÓW DLA KIERUNKU MATEMATYKA

studia I stopnia

nabory 2013/14 i 2014/15

nabór 2015/16

nabór 2016/17

nabory 2017/18 i 2018/19

nabór 2019/20

studia II stopnia

nabory 2013/14 i 2014/15

nabory 2015/16 i 2016/17

nabory 2017/18 i 2018/19

nabór 2019/20


Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2015/16

Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2016/17

Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2017/18

Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2018/19

Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2019/20

Karty (sylabusy) przedmiotów dla kierunku Matematyka są dostępne w sekretariacie Katedry Matematyki Stosowanej WPT,
pok. Ox-131D