Plany i programy studiów

Dokumentacja studiów, na których rozpoczęto kształcenie w roku akademickim 2019/2020:

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

Uchwała Nr 59/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dn. 26.09.2019r.  

STUDIA STACJONARNE

I stopień dokumentacja programu studiów 

program studiów

II stopień dokumentacja programu studiów 

program studiów

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

dokumentacja programu studiów

program studiów
II stopień

dokumentacja programu studiów

program studiów

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Uchwała Nr 60/2019/X Senatu Politechniki Lubelskiej z dn. 26.09.2019 r. 

STUDIA STACJONARNE

I stopień dokumentacja programu studiów 

program studiów

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

dokumentacja programu studiów

program studiów

MATEMATYKA

Uchwała nr 49/2019/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dn. 12.09.2019r. 

STUDIA STACJONARNE

I stopień dokumentacja programu studiów 

program studiów

II stopień (trzysemestralne) dokumentacja programu studiów 

program studiów

II stopień (czterosemestralne) dokumentacja programu studiów 

program studiów

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

dokumentacja programu studiów

program studiów
II stopień (trzysemestralne)

dokumentacja programu studiów 

program studiów
II stopień (czterosemestralne)

dokumentacja programu studiów 

program studiów

INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH (od roku akademickiego 2020/2021)

Zarządzenie Nr R-18/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 marca 2020 r. 

Uchwała Nr 8/2020/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 lutego 2020 r. 

STUDIA STACJONARNE

I stopień dokumentacja programu studiów 

program studiów

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień

dokumentacja programu studiów

program studiów
DOKUMENTACJA STUDIÓW, na których rozpoczęto kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020:

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Programy i karty (sylabusy) przedmiotów dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna  i Inżynieria Bezpieczeństwa są dostępne w Bibliotece Wydziałowej

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

STUDIA STACJONARNE

I stopień od naboru 2017/2018

program studiów

II stopień od naboru 2017/2018

program studiów z uprawnieniami nauczycielskimi

program studiów bez uprawnień nauczycielskich

II stopień od naboru 2018/2019

program studiów z uprawnieniami nauczycielskimi

program studiów bez uprawnień nauczycielskich

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

STUDIA STACJONARNE

I stopień od naboru 2018/2019

program studiów

I stopień od naboru 2017/2018

program studiów

MATEMATYKA

STUDIA STACJONARNE

I stopień nabory 2017/18 i 2018/19

program studiów

II stopień nabory 2017/18 i 2018/19

program studiów

STUDIA NIESTACJONARNE

I stopień  nabory 2017/18 i 2018/19

program studiów

II stopień nabory 2017/18 i 2018/19

program studiów


Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2019/20

Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2020/21

Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2021/22

Karty (sylabusy) przedmiotów dla kierunku Matematyka są dostępne w sekretariacie Katedry Matematyki Stosowanej WPT, 
pok. Ox-131D