Plany i programy studiów

EFEKTY KSZTAŁCENIA


PROGRAMY STUDIÓW DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA


PROGRAMY STUDIÓW DLA KIERUNKU EDUKACJA-TECHNICZO-INFORMATYCZNA

Programy i karty (sylabusy) przedmiotów dla kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna są dostępne w Bibliotece Wydziałowej


PROGRAMY STUDIÓW DLA KIERUNKU MATEMATYKA

studia I stopnia

nabory 2013/14 i 2014/15

nabór 2015/16

nabór 2016/17

nabór 2017/18

studia II stopnia

nabory 2013/14 i 2014/15

nabory 2015/16 i 2016/17

nabór 2017/18


Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2015/16

Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2016/17

Przedmioty obieralne dla kierunku matematyka w roku akademickim 2017/18

Karty (sylabusy) przedmiotów dla kierunku Matematyka są dostępne w sekretariacie Katedry Matematyki Stosowanej WPT,
pok. Ox-131D