Rozkłady zajęć

ROZKŁADY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE LETNIM
W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019


Organizacja roku akademickiego - 2018/19 (terminarz tygodni)


Jak czytać plan zajęć - pomocne dla studentów I roku

Podział grup podany jest po numerze NIU (numer identyfikacyjny użytkownika) za pomocą, którego można zalogować się do systemu EHMS lub po numerze indeksu


Edukacja techniczno-informatyczna

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie 
 I rok - tygodniowy rozkład zajęć podział na grupy         
II rok - tygodniowy rozkład zajęć podział na grupy         
III rok - tygodniowy rozkład zajęć    podział na grupy 
IV rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy
studia II-go stopnia          

I sem.- rozkład zajęć podział na grupy

III sem. - rozkład zajęć                      podział na grupy


Inżynieria bezpieczeństwa

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie 

 I rok - tygodniowy rozkład zajeć  podział na grupy
III rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy          

Matematyka

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie/licencjackie
I rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy         
II rok - tygodniowy rozkład zajęć    podział na grupy    
III rok - tygodniowy rozkład zajęć   podział na grupy       

     studia II-go stopnia 
 II sem. - rozkład zajęć                 podział na grupy
 IV sem. - rozkład zajęć               podział na grupy


PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE (będą aktualizowane na bieżąco)