Rozkłady zajęć

ROZKŁADY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE LETNIM
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020


Organizacja roku akademickiego - 2019/20 (terminarz tygodni)


Jak czytać plan zajęć - pomocne dla studentów I roku

Podział grup podany jest po numerze NIU (numer identyfikacyjny użytkownika) za pomocą, którego można zalogować się do systemu EHMS lub po numerze indeksu


Edukacja techniczno-informatyczna

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie 
 I rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy
II rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy    
III rok - tygodniowy rozkład zajęć    podział na grupy ćw, laboratorium
IV rok - tygodniowy rozkład zajęć     
studia II-go stopnia          

I semestr   podział na grupy
III semestr              


Inżynieria bezpieczeństwa

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie 

I rok - tygodniowy rozkład zajeć podział na grupy
II rok - tygodniowy rozkład zajęć  

STUDIA NIESTACJONARNE

I rok Inżynierii Bezpieczeństwa             

Matematyka

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie/licencjackie
I rok - tygodniowy rozkład zajęć           podział na grupy  
II rok - tygodniowy rozkład zajęć        
III rok - tygodniowy rozkład zajęć       
IV rok- tygodniowy rozkład zajęć 

     studia II-go stopnia 
I rok
II rok 


PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE (będą aktualizowane na bieżąco)