Rozkłady zajęć

ROZKŁADY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE LETNIM
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018


Organizacja roku akademickiego - 2017/18 (terminarz tygodni)


Jak czytać plan zajęć - pomocne dla studentów I roku


Edukacja techniczno-informatyczna

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie 
          I rok - tygodniowy rozkład zajęć      podział na grupy         
          II rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy         
          III rok - tygodniowy rozkład zajęć    podział na grupy 
          IV rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy
     studia II-go stopnia         
         
I sem. - rozkład zajęć                             podział na grupy
          II sem. - rozkład zajęć                      podział na grupy
          III sem. - rozkład zajęć


Inżynieria bezpieczeństwa

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie 
      
          II rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy          
          III rok - tygodniowy rozkład zajęć         podział na grupy 
              


Matematyka

STUDIA STACJONARNE 
    studia I-go stopnia inżynierskie/licencjackie
         
I rok - tygodniowy rozkład zajęć     podział na grupy         
          II rok - tygodniowy rozkład zajęć    podział na grupy    
          III rok - tygodniowy rozkład zajęć   podział na grupy       
          IV rok - tygodniowy rozkład zajęć

     studia II-go stopnia 
          I sem. - rozkład zajęć                 podział na grupy
          II sem. - rozkład zajęć                      podział na grupy
          III sem. - rozkład zajęć               podział na grupy
          IV sem. - rozkład zajęć                     podział na grupy


PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE (będą aktualizowane na bieżąco)