Samorząd studencki


Samorząd Studencki Wydziału Podstaw Techniki

inż. Magda Wlazło

Przewodnicząca

inż. MAGDA WLAZŁO


e-mail:  magda.wlazlo@pollub.edu.pl

Żaneta Syczek

Zastępca 

ŻANETA SYCZEK

e-mail:  zaneta.syczek@pollub.edu.pl

Weronika Witkowska

Członek

WERONIKA WITKOWSKA

e-mail:  weronika.witkowska@pollub.edu.pl

Justyna Lis

Członek

JUSTYNA LIS


e-mail:  justyna.lis@pollub.edu.pl

Agata Solis

Członek

AGATA SOLIS

e-mail:  agata.solis@pollub.edu.pl

inż. Kamil Senczyk

Członek

inż. KAMIL SENCZYK

e-mail:  kamil.senczyk@pollub.edu.pl

SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

Samorząd WPT



www:http://samorzad.pollub.pl

kontakt: samorzadwpt@gmail.com

Siedziba Samorządu Studentów mieści się w Domu Studenta nr 3 przy ul. Nadbystrzyckiej 44a (pok. Nr 12) oraz w Wydziale Podstaw Techniki.

SKŁAD SAMORZĄDU WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI

1.    Przewodnicząca: Wlazło Magda
kontakt: magda.wlazlo@pollub.edu.pl

2.     Syczek Żaneta

3.     Witkowska Weronika

4.     Senczyk Kamil

5.     Lis Justyna

7.     Solis Agata


PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW W SKŁADZIE RADY WYDZIAŁU PODSTAW TECHNIKI

1. Wlazło Magda

2. Syczek Żaneta 

3. Justyna Lis

4. Kamil Senczyk