Wsparcie materialne

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

W ramach funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Lubelskiej, student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium za wyniki w nauce lub sporcie;
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium na wyżywienie;
  • stypendium mieszkaniowego; oraz
  • zapomogi.

więcej informacji na temat pomocy materialnej!!!